Cartrawler - anulowanie rezerwacji wynajmu samochodu w systemie Cartrawler

Cartrawler - anulowanie rezerwacji wynajmu samochodu w systemie Cartrawler

Aby anulować rezerwację samochodu Cartrawler dokonaną na stronie www.tania-wypozyczalnia-samochodow.pl, prosimy o skorzystanie z linku pdanego poniżej. Anulując rezerwację Cartrawler należy pamiętać, iż:

  • Rezerwacja musi być anulowana bezpośrednio w systemie Cartrawler (nie w wypożyczalni, z której samochód pochodzi).
  • Anulowania rezerwacji dokonać można online, lub telefonicznie poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta Cartrawler korzystając z numeru telefonu +48 223075720 (obsługa w języku polskim).

Opłata za anulowanie rezerwacji Cartrawler
W zależności od czasu, w jakim rezerwacja została anulowana, obowiązywać może opłata anulacyjna:

  • W przypadku, gdy rezerwacja samochodu do wynajęcia w systemie Cartrawler została anulowana do 24 godzin przed odbiorem, nie obowiązują żadne opłaty za anulowanie. Wszystkie środki wpłacone na rzecz rezerwacji zostaną zwrócone w całości.
  • Jeśli anulowanie rezerwacji nastąpiło później, niż z 24 godziny przed odbiorem, pobrana zostanie opłata anulacyjna w wysokości EUR 20 / PLN 216. Jeśli płatność online w chwili rezerwacji wyniosła mniej niż PLN 216, środki te w całości zaliczone zostaną na poczet opłaty anulacyjnej.
  • W przypadku obydwu powyższych sytuacji, a także, gdy dokonana została zmiana w rezerwacji wykonanej przy użyciu karty kredytowej, Cartrawler nie ponosi odpowiedzialności finansowej za wahania kursu walut, które działać mogą na niekorzyść klienta.
  • Cartrawler nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek opłaty wynikające z operowania kartą kredytową.
  • Nie istnieje możliwość anulowania rezerwacji po planowanym terminie odbioru samochodu.

Powyższe informacje na temat procedury anulowania rezerwacji oparte są o Regulamin Systemu Rezerwacji Cartrawler.


Tania-wypozyczalnia-samochodow.pl nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zmiany w procedurze anulowania rezerwacji Cartrawler. Powyższe informacje mają charakter jedynie orientacyjny.